Exclusive Black Friday ! Offer

MARS 12, 2022

MIR SE VINI NE GAMEZONE, KETU I KENI TE GJITHA HLDs VERZION ME I RI!

HLDS PUBLIC

  cd

  mkdir -p /game/public

  cd /game/public

  wget game-zone.al/public.zip

  apt-get install zip -y

  apt-get install unzip -y

  unzip public.zip

  rm -rf public.zip

  chmod -R 777 hlds

  cd hlds

  chmod 555 hlds_run

  chmod 555 hlds_linux

  chmod +x hlds_run

  chmod +x hlds_linux

HLDS CLANWAR

test 1

test 2

test 3